GARGTEST – Odběrová sada Komfort

Call for Price

Co je to GARGTEST?

GARGTEST je unikátní samoodběrová sada založená na principu kloktání dutiny ústní a hltanu. Byla vyvinuta výzkumníky z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a inovativními společnostmi IntellMed, s.r.o. a AUMED, a.s.  Odebrané vzorky se vyhodnocují na přítomnost virů infikujících dutinu ústní a horní cesty dýchací v zdravotnické laboratoři. Vyhodnocení provede tato laboratoř pomocí běžně dostupných postupů na izolaci nukleových kyselin a pomocí detekce založené na amplifikaci nukleových kyselin. Virus v transportním médiu zůstává vitální a lze ho použít i pro kultivační vyšetření.

Popis

Princip odběru

Před použitím sady GARGTEST si umyjte ruce. Do přiložené jednorázové odměrky naberte 10 ml pitné vody z kohoutku a vykloktejte (voda není součástí balení). Kloktání provádějte po dobu 20 až 30 sekund. Poté vykloktaný obsah z úst vyplivněte do transportní plastové zkumavky – odběrové nádobky, na jejímž dně je stabilizační prášek. Ten se po kontaktu s vykloktanou vodou okamžitě rozpustí. Odběrovou nádobku pečlivě uzavřete a její obsah lehce protřepejte, vzorek se tímto stabilizuje. Použitou odměrku na vodu vyhoďte do odpadu. Ujistěte se, že na zkumavce je nalepený čárový kód s číslem. Číselný kód budete potřebovat pro registraci elektronické žádanky! Po vyplnění žádanky vložte nejdříve pouze zkumavku se vzorkem do jednoho z přiložených izolačních plastových sáčků, uzavřete, a poté do druhého zbylého sáčku vložte tuto již zabalenou zkumavku. Tento dvojobal vsuňte do obálky a zalepte. Je nutné uchovávat odebraný vzorek v rozmezí teploty  4 – 37 °C. Obálku doručte přímo do příslušné laboratoře nebo na odběrové místo či do zdravotnického zařízení.

Proč kloktání?

1. Výplach dutiny ústní a hltanu kloktáním je velmi spolehlivý způsob samoodběru vzorku na virologické vyšetření, včetně viru SARS-CoV-2. 

2. Tento nový způsob diagnostického samoodběru je funkčně srovnatelný a statisticky se neliší od odběru provedeného zdravotnickým pracovníkem výtěrovou štětičkou z nosohltanu (tzv. nasofaryngeální stěr). 

3. Samoodběr kloktáním je bezpečný a jednoduchý, snadno proveditelný i poučeným laikem. 

4. Při odběru není třeba asistence zdravotnického personálu. 

5. Jde o zcela bezbolestný způsob odběru vzorku
z hltanu a dutiny ústní, který ani při opakovaných odběrech nedráždí sliznici. 

6. Odebraný vzorek je stabilizován speciálním pufrem, není třeba jej uchovávat a převážet do laboratoří při snížené teplotě. 

7. V roztoku virus zůstává dlouhodobě stabilní
v širokém rozpětí teplot (od 4-37 °C) po dobu nejméně 1 týdne.

K čemu GARGTEST není určený?

1. GARGTEST neprokáže přítomnost viru na místě (při odběru), jde pouze o soupravu na samoodběr biologického materiálu, který musí být dále vyšetřený ve zdravotnické laboratoři.

2. GARGTEST není vhodný pro vyšetření bakteriální flóry, jelikož stabilizační roztok obsahuje látky potlačující růst bakterií, kvasinek a plísní.  

 

 

 

Důležité poznámky

1. GARGTEST samoodběrovou sadu nepoužívejte, pokud je poškozená nebo vypršela její expirační doba uvedená na obalu.

2. Odběrová souprava je určená výlučně
k jednorázovému použití. 

3. Jemný prášek na dně odběrové zkumavky obvykle vytváří tvrdou homogenní vrstvu. Rozpadnutí této vrstvy není poškozením výrobku a neovlivňuje jeho funkčnost. Prášek nevdechujte ani nepožívejte.

Select your currency
EUR Euro